Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 23 2017

troublewillfindme

October 13 2017

troublewillfindme
9384 45cd 390
Reposted fromkrolik krolik viainvisibile invisibile
troublewillfindme
troublewillfindme

October 09 2017

troublewillfindme
1091 11b8 390
Reposted fromdivi divi viainsomniahumanstory insomniahumanstory
4696 979a 390

dhiore:

DHIORE

Reposted fromtosiaa tosiaa
7692 c06b 390

eccellent:

pallacium:

p a l l a c i u m

apply : SUMMER BABES 2017

Reposted fromtosiaa tosiaa
4431 baf9 390
Reposted fromtosiaa tosiaa
4302 92a8 390

fearhs:

rehckless:

“no one is you and that is your power.”

instagram | weheartit | pinterest | fitness blog | luxury blog
Reposted fromtosiaa tosiaa
3946 86d5 390
Reposted fromtosiaa tosiaa
7632 ef26 390

vaxilla:

V A X I L L A

Reposted fromtosiaa tosiaa
troublewillfindme
2438 ed27 390

September 21 2017

troublewillfindme
0167 8087 390
Reposted fromSkydelan Skydelan via12czerwca 12czerwca
troublewillfindme
Najważniejsze to znaleźć kogoś, kto Cię pokocha taką jaką naprawdę jesteś. Na wozie i pod wozem. Cudną i szpetną. Zadbaną i w łachmanach.
Z kimś takim warto zostać na całe życie.
— Juno
Reposted fromsorriso sorriso via12czerwca 12czerwca
3374 c9e6 390
Reposted frombrumous brumous via12czerwca 12czerwca

September 03 2017

troublewillfindme
5533 a6dd 390
Reposted fromFienrira Fienrira viabylejaka bylejaka

September 02 2017

troublewillfindme
To ważne, żeby mieć przyjaciół, z którymi możesz robić więcej niż plotkować, pić i palić. Zaprzyjaźnij się z ludźmi, z którymi możesz iść na śniadanie, przy których możesz płakać, takich którzy wspierają Twoje cele życiowe i wierzą w Ciebie.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl