Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2017

troublewillfindme
Nie myśl o tym, jak długą drogę masz przed sobą. Nie mierz odległości między startem a metą. Takie rachuby powstrzymają cię przed zrobieniem następnego małego kroczku. Jeśli chcesz zrzucić 20 kilogramów, zamawiasz sałatkę zamiast frytek. Jeśli chcesz być lepszym przyjacielem, odbierasz telefon, zamiast go wyciszać. Jeśli chcesz napisać powieść, siadasz i zaczynasz od jednego akapitu. Boimy się poważnych zmian, ale zazwyczaj mamy dość odwagi, żeby zrobić następny, właściwy krok. Jeden nie-wielki krok, a potem kolejny. To wystarczy, żeby wychować dziecko, zdobyć dyplom, napisać książkę, spełnić swoje najśmielsze marzenia. Jaki powinien być Twój następny, właściwy krok? Nieważne, o co chodzi – po prostu zrób to.
— Regina Brett
Reposted fromwabnicu wabnicu viaarrependimento arrependimento

March 15 2017

troublewillfindme
2261 7002 390
Reposted fromrazzmatazz razzmatazz viaslodziak slodziak
troublewillfindme
1764 e8f7 390
Reposted fromslodziak slodziak
troublewillfindme
4951 2fe8 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaslodziak slodziak
troublewillfindme
8451 b119 390
Reposted fromslodziak slodziak
6511 3c3c 390
Reposted fromCreamyPuppy CreamyPuppy via12czerwca 12czerwca

March 14 2017

troublewillfindme
troublewillfindme
troublewillfindme
7221 e58f 390
troublewillfindme
1307 134c 390
Reposted fromrol rol viacoolstorybro23 coolstorybro23
troublewillfindme
„Sposób, w jaki spędzasz każdy kolejny dzień, kiedyś zsumuje się na sposób, w jaki spędziłaś życie.”
— Susan Wiggs
Reposted fromavooid avooid viacoolstorybro23 coolstorybro23
troublewillfindme
1786 8244 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey via12czerwca 12czerwca

March 12 2017

7890 0a29 390

March 11 2017

troublewillfindme
6357 36be 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
troublewillfindme
6816 27a8 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
troublewillfindme
4637 dfd6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
troublewillfindme
9962 ee63 390
Reposted fromheroes heroes via12czerwca 12czerwca
troublewillfindme
7916 0be3 390
Reposted fromperfectsense perfectsense viapapaja papaja
troublewillfindme
tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o7_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o8_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o1_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o2_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o5_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o4_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o6_540.gif (540×150)
What we could’ve been
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl