Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2017

troublewillfindme
troublewillfindme
0710 66b9 390

discovereternity:

Forget me not

troublewillfindme
9210 f933 390
troublewillfindme
3786 8d67 390
Reposted fromcorvax corvax viamiscauliflower miscauliflower
troublewillfindme
troublewillfindme
9007 8298 390
troublewillfindme
4619 c0e8 390
troublewillfindme
5092 7ac3 390
Reposted fromoll oll viamiscauliflower miscauliflower
troublewillfindme

Opłacz to, wykrzycz to, a później weź się w garść, stań na nogi i zacznij żyć. Możesz żyć tak szczęśliwie, że głowa mała.

— o. Adam Szustak
troublewillfindme
2290 d29c 390
Reposted fromonlywhite onlywhite
troublewillfindme
6570 6667 390
troublewillfindme
9962 ee63 390
Reposted fromheroes heroes vianicdostracenia nicdostracenia
troublewillfindme
7055 cfb6 390
Reposted fromkyte kyte vianicdostracenia nicdostracenia
troublewillfindme
2451 9be3 390
troublewillfindme
Są dni, które wydają się być szczęśliwe. Są dni, które wydają się być najgorsze na świecie. Są także dni, takie jak dzisiaj, w którym nie mam żadnych odczuć, po prostu żyje i nie wiem jak się dzisiaj czuję.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom via12czerwca 12czerwca
troublewillfindme
Coś Ci zdradzę... Są takie sekundy w życiu, że kochasz to życie. Wtedy chciałbyś tak cały czas. To jakiś moment, ktoś coś gdzieś komuś. I wtedy jest takie wewnętrzne "wow". Ale my ludzie, choć mamy wzrok to jesteśmy obrzydliwie ślepi. Bo takich sekund w życiu, ba, w ciągu dnia mamy setki. Tylko my patrzymy, ale nie widzimy.
— Life
Reposted fromlacrimas lacrimas via12czerwca 12czerwca
5567 1d76 390
Reposted fromamatore amatore via12czerwca 12czerwca
troublewillfindme
1933 eca6 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl